מנחים ומנחות לתוכנית החינוך

פרוייקט מורה לחיים לזיכרה של שירה בנקי, שם לו מטרה להיות הזרוע ההסברתית של הקהילה הלהט"בית בירושלים. ע"י מתן הרצאות לתלמידים, צוותי חינוך, קבוצות, חיילים, ועוד.

המנחים והמנחות המייצגים את הקשת הלהט"בית, עוברים הכשרה, ולומדים את הכלים החשובים להתנדבות, על מנת לייצג את עצמם ואת הקהילה הירושלמית.

דרישות התפקיד:
> השתייכות לקהילה הלהטבפא“קית

> מגורים בירושלים רבתי

> יכולת עמידה בפני קהל

> יכולת לענות על שאלות

> פניות פעמיים בחודש לפחות ולהכשרות פעם בחודשיים

הלימוד הפתוח

January 03, 2023

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? Give people the info they need to go ahead and take the action you want.

To make this item your own, click here > Add & Manage Items.

1 / 1

Please reload