November 19, 2017

(קרדיט: http://jennjonz.blogspot.co.il/2011/11/syphilis-awareness-campaigns-past.html)

العربية يلي // English follows

החל מהחודש הבא, אחרי עשור שהמרפאה פועלת, נתחיל לבצע בדיקות עגבת במרפאה. מה זו המחלה הזו בכלל, מאיפה היא באה ואיך מטפלים בה? התשובות לכל שאלותיכם בהמשך הפ...

(קרדיט: http://www.teensource.org/)

العربية يلي // English follows

מחלת המין זיבה (גונוריאה) מפתחת עמידות מפני האנטיביוטיקות הנפוצות כיום, ולכן, מאוד חשוב לבצע בדיקות לזיהוי מוקדם של החיידק, לקבל טיפול הולם וכמובן להקפיד על מין מוגן.

זיבה (גונוריה) היא מחלה קדומה שהכתה במ...

(קרדיט: Emily Pidgeon/TED)

العربية يلي // English follows

והיום ב"מידע מדבק מאוד": מאז התפרצות מגיפת האיידס נאסר על גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים לתרום דם אך לאור התקדמות המדע נשאלת השאלה, האם האיסור הוא הכרח בריאותי או תוצר של הומופוביה מבנית במערכת הבריאות?

בשנות ה80...

והחודש פינתנו "מידע מדבק מאוד" לרגל חודש הגאווה הבינ"ל: בריאות וביסקסואליות, האם יש הבדלים גם בתוך הקהילה? هذا الشهر في زاوية "معلومة معدية جداً" بمناسبة عيد الفخر العالمي: صحة وبيسكسوالية, هل يوجد فروقات في داخل المجتمع المثلي؟ This month in...