"קשורימות"

מטרת הקבוצה


יצירת מרחב רב-מגדרי ורב-מיני, בטוח ופתוח לקשור ולהקשר.


הגדרה


קבוצה פאנסקסואלית רבגונית, רב מגדרית, בדס"מית המיועדת לכל מי שמתעניין.ת לקשור ו/או להקשר במרחב בטוח.
הקבוצה פתוחה לגילאי 18 ומעלה, אוהבי.ות חבלים מכל השתייכות באשר היא ללא אפליה על רקע של מגדר, מין, דת, רקע תרבותי, אתניות, מעמד, ידע וניסיון. הקבוצה נפגשת פעם בחודש ב"בית הפתוח לגאווה ולסובלנות" בירושלים, שהסכים לארח את הפעילות שלנו תחת קורתו, מתוך כבוד לעקרונות הבית ורוחו.
ההשתתפות בקבוצה כרוכה בעלות סמלית או לפי יכולת.
לפי תפיסת עולמן.ם של המארגנימות: BDSM 

(ראשי תיבות מאנגלית: קשירה, משמעת/שליטה, סדיזם/כניעה, מזוכיזם)

הינו מונח-על האוגד בחובו סך פעילויות מעשיות וחוויות רגשיות הכרוכות בחילופי כוח מרצון, בהסכמה הדדית, בין בגירים.ות, תוך נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים.
הקבוצה הוקמה על-ידי ותכיל א.נשימות המאמינים.ות ופועלים.ות על פי עקרונות ה- SSC:  בטוח, שפוי ובהסכמה הדדית. מי שלא יפעלו על פי העקרונות האלו, יוצאו מתוך הפעילות והקבוצה.