מידע מדבק מאוד פפילומה בגברים | Papilloma in men | پاپيلوما بالرجال

العربية يلي   |   English follows

וירוס הפפילומה (HPV) הוא הזיהום הנפוץ ביותר שמועבר במגע מיני. כיום, ההערכה מדברת על כ-80 מיליון נשאים בארה"ב, כאשר כ-14 מיליון נדבקים חדשים מצטרפים בכל שנה. למעשה, כמעט כל אדם פעיל מינית בארה"ב עשוי להיתקל בשלב מסוים בחייו בנשא של הווירוס. נשים רבות מודעות לסכנות של וירוס הפפילומה, שאחראי על כ99% ממקרי סרטן צוואר הרחם ולכן מתחסנות נגדו, אך מה לגבי גברים?

ראשית, כדאי להבהיר כי קיימים מאות זנים שונים של וירוס הפפילומה. חלקם גורמים לנגעים עוריים (המכונים פפילומות) ותו לא, חלקם עלולים לגרום לסוגי סרטן מסוימים, המסוכנים גם לגברים. לדוגמה, 90% ממקרי סרטן פי הטבעת בישראל (כ-60 מקרים בשנה) נגרמים ע"י הווירוס.

נגיף הפפילומה הוא אחד מהנגיפים המדבקים ביותר המועברים במגע מיני. יחסי מין לא מוגנים- אנאלי ,וגינאלי ואוראלי יכולים להוביל להדבקה אם אחד מהצדדים הינו נשא. אך מה שהופך את הנגיף למדבק במיוחד הוא יכולתו לעבור גם במגע בין עור לעור, דרך חתכים קטנים (גם כאלו שלא ניתן לזהות בעין), בתוספת העובדה שאפשר להידבק גם אם הפרטנר הנשא לא יראה סימנים, רוב הנדבקים כלל לא יהיו מודעים להדבקתם.

כאמור, רובן המכריע של ההדבקות בפפילומה לא ייגרמו לתסמינים כלשהם, עם זאת הווירוס עלול לגרום לנגעים עוריים ואף לסרטן. הנגעים העוריים מופיעים בדרך כלל כיבלות על הפין או מסביב לפי הטבעת. היבלות שונות בגודלן, ובכל מקרה של הופעת יבלת באיברי המין חשוב לגשת לרופא כדי שיזהה את היבלת, ויוכל גם לבדוק האם הנגיף אשר גרם ליבלת הינו מהסוג אשר עלול לגרום לסרטן, שכן במקרים רבים הם אינם חופפים.

ישנם מספר חיסונים לוירוס הפפילומה בישראל: חיסון לנשים מגיל 9 עד לגיל 45 ולגברים מגיל 9 עד לגיל 26. וחיסון רחב יותר , גרדסיל 9 , שנכנס לישראל לאחרונה ומיועד לגברים ונשים עד לגיל 26[1]. למעשה, החיסונים מגנים נגד מספר זנים של הנגיף, חלקם סרטניים, וחלקם גורמים ליבלות.

ומה לגבי גברים מעל גיל 26?

למעשה, ניתן לבצע את החיסון גם לאחר גיל זה, אולם בגלל הסבירות הגבוהה לכך שכבר נחשפתם בעבר לווירוס בגיל כזה, החיסון לא נחשב אפקטיבי באותה מידה[2]. אבל, אם אתם גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים (MSM) אתם נמצאים בקבוצת סיכון שמומלץ לה להתחסן עד גיל 45 בדומה לנשים[3]. לכן, אם עוד לא מלאו לכם 26, מומלץ להתחסן, ואם כבר מלאו לכם, מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה שלכם ולציין בפניו אם אתם משתייכים לקבוצת MSM, שכן לעיתים החיסון ניתן גם לאחר מכן.

בבתי הספר בישראל, החל משנת 2015 ניתן חיסון לפפילומה גם לבנים, בנוסף לבנות שמקבלות אותו החל מ-2012. חשוב לדעת שהחיסון בטוח, ומומלץ להתחסן בכדי לא להסתכן.

فيروس الپاپيلوما (HPV) هو العدوى الأكثر انتشارا المنتقلة بالجنس. حالياً، التوقعات هي انه موجود في 80 مليون شخص حامل للفيروس في الولايات المتحدة، وهذا الرقم يزداد ب-14 مليون كل عام. فعلياً، كل شخص فعّال جنسيا في الولايات المتحدة قد يتواصل مع حامل للفيروس خلال حياته. غالبية النساء يعرفن مخاطر الفيروس، المسؤول عن 99% من سرطان عنق الرحم ولذلك يتطعمن ضده، لكن ماذا عن الرجال؟

بدايةً، من المهم التوضيح بتواجد مئات أنواع للفيروس. قسم منها قد يسبب اورام جلدية (مسماة اورام حليميه) وقسم لا، قسم من هذه الأنواع قد يسبب أنواع معينة من السرطان. الخطرة للرجال أيضا. مثلا, 90% من سرطان الشرج في إسرائيل (60 مرضى في العام) يسببها الفيروس.

الفيروس هو أحد الفيروسات الأكثر عدوانية المنتقل بالجنس. جنس غير محمي- شرجي، فرجي وعن طريق الفم قد يسبب عدوى إذا كان أحد الأطراف مصاب او حامل للفيروس. لكن ما يجعل الفيروس عدواني أكثر هو قدرته على الانتقال بالجلد، عن طريق جروح صغيرة جدا (أحيانا غير مرئية بالعين المجردة)، بالإضافة لذلك، قد تحصل إصابة حتى بدون ان تكون عوارض عند الطرف المصاب، غالبية المصابين لا يعلمون بإصابتهم.

بالرغم من ان غالبية الإصابات هي بدون اعراض، الفيروس قد يسبب اورام جلدية وحتى سرطان. الأورام الجلدية عادة تكون كبثور على القضيب او حوالي الشرج. حجم البثور يتغير، وكل حالة بثور بالأعضاء الجنسية تستدعي استشارة طبيب كي يعرّف هذه البثور، وكي يفحص ما إذا كان الفيروس المسبب لهذه البثور هو من النوع الذي قد يسبب سرطان، لأنه عادة لا يوجد علاقة بينها.

في إسرائيل هناك عدة تطعيمات للپاپيلوما: تطعيم للنساء من جيل 9 حتى 45, وللرجال من جيل 9 حتى 26, وأيضا تطعيم واسع أكثر، جارداسيل 9, الذي بدأ استعماله مؤخرا في إسرائيل ومعد لرجال ونساء حتى جيل 26[1]. هذه التطعيمات تقي من عدة أنواع من الفيروس, قسم منها يسبب سرطان والأخر بثور.

وماذا عن رجال فوق ال-26 من العمر؟

فعليا، بالإمكان التطعيم بعد جيل 26, لكن الاحتمال كبير انكم قد تعرضتم للفيروس في الماضي في هذا الجيل، لذلك التطعيم اقل فعالية[2]. لكن إذا كنتم رجال تمارسون الجنس مع رجال (MSM) فأنكم في مجموعة المعرضة للخطر ومحبذ التطعيم حتى جيل 45 كالنساء[3]. لذلك، إذا كنتم ما دون ال 26 من العمر محبذ التطعيم، وإذا كنتم فوق ال-26, استشيروا طبيب العائلة الخاص وأوضحوا له\ا إذا كنتم تابعين لمجموعة ال-MSM, فالتطعيم في بعض الحالات يعطى بعد ال 26.

في المدارس في إسرائيل، بداية من 2015, التطعيم للپاپيلوما يعطى أيضا للأولاد، بالإضافة للبنات اللواتي تقبلن التطعيم بداية من 2012. من المهم المعرفة بان التطعيم آمن، ومفضل التطعيم بدون مخاطرة.

Human papilloma virus (HPV) is the most widespread sexually-transmitted infection. Today, it is estimated that there are as much as 80 million carriers in the US, with 14 million additional new carriers every year. Actually, almost every sexually active American is susceptible to be in touch with HPV carrier in his\her lifetime. Women are familiar with the risks of the virus, which is responsible for 99% of cervical cancer cases, thus they vaccinated against it, but what about men?

Firstly, it is important to clarify that there are hundreds of types of papilloma virus. some of them cause warts or papillomas and some does not, some of them may cause some types of cancer, that can be dangerous also for men. E.g. 90% of anal cancer in Israel (almost 60 cases per year) is caused by the virus.

HPV is one of the most infectious sexually-transmitted viruses. Unprotected anal, vaginal or oral intercourse can cause infection if one of the partners is a carrier. Still, what makes this virus so infectious is its ability to transmit via skin, using very small cuts (that cannot be identified by the naked eye), in addition to the fact that you can be infected even if the partner does not show any symptoms, most of the infected are not aware that they are infected.

As mentioned, most of the infections in papilloma goes unnoticed, still the virus can cause skin warts or even cancer. The warts are usually appearing on the penis or around the anus. Their size varies, and at any case of warts on sexual organs, require a doctor examination so he\she can identify the wart, and can check if the virus can cause cancer, since in most cases these are not overlapping between the two.

There are several vaccinations in Israel for papilloma: vaccination for women between 9 and 45 years old, for men between 9 and 26 years old. And broader vaccination, Gardasil 9, that became in use lately in Israel and is for men and women until the age of 26[1]. These vaccinations defend against several types of the virus, some carcinogenic, and some causes warts.

What about men older than 26?

Actually, the vaccination can be given after this age, however, since it is highly possible that by this age you already came in touch with the virus, the vaccination is not considered similarly effective[2]. Still, men who have sex with men (MSM) are a risk group and it is advised for them to be vaccinated until age of 45 years old, like in women[3]. So, if you are still younger than 26, it is advised that you get a shot, and if you are older, you are advised to consult your doctor and clarify if you are MSM, since the vaccination can be given after the age of 26 in some cases.

In Israeli schools, starting 2015 the HPV vaccination is given to boys, and to girls was given starting 2012. It's important to know that the vaccination is safe, and it is advised to get the shot.

[1] https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx

[2] https://www.uptodate.com/contents/human-papillomavirus-vaccination

3 https://www.gov.uk/government/collections/hpv-vaccination-for-men-who-have-sex-with-men-msm-programme

שתפו את הכתבה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד כתבות שיעניינו אותך