אתיקה וסביבה בטוחה

מאז הקמתו הבית הפתוח מחויב לאתיקה קהילתית ומקצועית ולקיומו של מרחב בטוח ומוגן עבור כל הבאים בשעריו. עם הכניסה לתפקיד, כל מתנדב.ת, עובד.ת, מטפל.ת ופעיל.ה חותמ.ת על קוד האתיקה המינית של הבית פתוח.

חבר.ת הועד המנהל של העמותה, חבר.ת ועדת הביקורת וחבר.ת הצוות השכיר חותמ.ת על כתב התחייבות מקיף כתנאי לתחילת פעילות.

כחלק מחברתו בקואליציית ארגונים ועסקים, בשנת 2016 היה הבית הפתוח שותף-מייסד של אמנה למרחב מיני בטוח בקהילה הלהט"בית, ביוזמת מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית תל-אביב.

אתיקה כללית

לבית הפתוח ועדת ביקורת, לה שמורות כל הסמכויות, בהתאם לחוק העמותות, בנוגע לביקורת בעמותה. להשקפתנו, סמכות זאת כוללת בתוכה פיקוח רחב על מגוון של סוגיות אתיות, ובהן – ניגודי עניינים, בקרה פיננסית ואדמינסטרטיבית, חשיפת שחיתויות וכהנה וכהנה.

ניתן לפנות אל ועדת הביקורת במייל vbikoret@joh.org.il או במייל VaadatBikoret@joh.org.il

בנוסף, ניתן תמיד לפנות בסוגיות אתיות אל חברי הועד המנהל, בכתובת Board@joh.org.il (המגיעה לכלל חברי הועד) ולמנכ"לית הבית, נילי מדרר, בכתובת Director@joh.org.il

אתיקה מינית

הממונה למניעת הטרדות מיניות של הבית הפתוח היא הדס בלומנדל כרם.

כל מבקר.ת, מתנדב.ת, פעיל.ה, חניכ.ה, עובד.ת, מקבל.ת שירותים או חבר.ת קהילת הבית הפתוח, שחש.ה כי הוטרד.ה מינית במסגרת פעילות של הבית הפתוח ו/או במרחב הבית הפתוח ו/או בידי נושאי משרה בבית הפתוח, או שהיה או הייתה עד.ה להטרדה מינית של מישהו או מישהי אחר או אחרת בנסיבות אלה או דומות – מוזמנ/ת לפנות אל הדס במייל Safespace@joh.org.il

טופס פניות