השותפים שלנו

גם הארגון שלכם יכול להיות חלק.
להצטרפות לשותפים שלנו: development@joh.org.il

קראו את הדוחות השנתיים שלנו:
דו״ח שנתי 2021 | דו״ח שנתי 2022 | דו"ח שנתי 2023

גם הארגון שלכם יכול להיות חלק.
להצטרפות לשותפים שלנו: development@joh.org.il