שקיפות

המדיניות שלנו

כחלק מתפיסת עולם קהילתית וארגונית, לבית הפתוח מדיניות שקיפות מקיפה, הכוללת השתתפות פעילה של חברות וחברי העמותה בפיקוח על התקציבים ועל תכניות העבודה של העמותה, באמצעות בחירות לועד המנהל ואסיפות כלליות.

כלל המידע העקרוני והמשפטי הנוגע לבית הפתוח – דיווחים מילוליים וכספיים שנתיים, רשימת מקבלי השכר הגבוה ביותר, נושאי משרה וכיוצא בכך – נמצאים באתר גיידסטאר וזמינים לעיונכם.

בקשות לקבלת פרוטוקולים, תקציבים ומסמכים שונים ניתן להפנות למייל Office@joh.org.il

טופס פניות