כוסות- איור דגל גאווה

35

לכבוד 25 שנות פעילות לבית הפתוח, צבעים שונים. איור: מישל קישקה.