כוסות- טיפוגרפיה

35

לכבוד 25 שנות פעילות לבית הפתוח, עיצוב טיפוגרפי