סיכת מצעד הגאווה 2023

10

סיכה עגולה במיתוג מצעד הגאווה 2023